Šmehýl.eu


PRÁVNÍ SLUŽBY
na nejvyšší úrovniO nás


Šmehýl, advokátní kancelář byla založena advokátem Mgr. Petrem Šmehýlem v roce 2008. Za období své existence se kancelář rozrostla na kvalifikovaný tým právníků, kteří poskytují právní služby v téměř všech právních oblastech.

Cílem naší advokátní kanceláře je poskytovat klientům právní služby na nejvyšší úrovni.

Za samozřejmost považujeme zachování přátelského, otevřeného a vstřícného přístupu ke klientům tak, aby právník byl klientovým partnerem a profesionální oporou při realizaci jeho obchodních transakcí či při řešení osobních záležitostí.

Klientům vytváříme podmínky pro dosahování jejich cílů, prosazování a efektivní hájení jejich zájmů. Naše služby plně přizpůsobujeme individualitě klienta a jeho potřeb.Náš tým


Mgr. Peter Šmehýl

Mgr. Peter Šmehýl

   +420 608 941 992
   smehyl@smehyl.eu

Více...

JUDr. Erika Hronová

JUDr. Erika Hronová

   +420 724 006 514
   hronova@smehyl.eu

Více...

Mgr. Martina Křížková, LLM

Mgr. Martina Křížková, LLM

   +420 608 614 979
   krizkova@smehyl.eu

Více...Mgr. Peter Šmehýl

Mgr. Peter Šmehýl

je advokátem od roku 2008. V roce 2003 ukončil studia na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od ukončení svých studií působí v České republice. Během své praxe nabyl bohaté zkušenosti při poskytování právních služeb nadnárodním společnostem, zahraničním investorům, ale i národním společnostem, drobným podnikatelům a klientům vyhledávajícím advokáta pro řešení problémů v běžném životě. Specializuje se zejména na právo nemovitostí, závazkové právo, soudní řízení ať už civilní nebo arbitrážní, investiční a developerské projekty. Hovoří plynně česky, slovensky, anglicky.


JUDr. Erika Hronová

JUDr. Erika Hronová

se připojila k naší kanceláři v roce 2013, vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Zkušenosti získala v průběhu svého dlouholetého působení ve společnostech skupiny Middle Europe Investments a následně skupiny Palmer Capital, kde vedla právní team a soustředila se zejména na corporate governance, nemalé zkušeností též získala v oblasti akvizice a správy nemovitostí. V rámci advokátní kanceláře se specializuje zejména na korporátní právo, právo nemovitostí, fondy kvalifikovaných investorů a fúze a akvizice. Hovoří plynně česky a anglicky.


Mgr. Martina Křížková, LLM

Mgr. Martina Křížková, LLM

je advokátem od roku 2014. Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, Vysokou školu ekonomickou v Praze a je rovněž absolventkou postgraduálního magisterského programu na University of Glasgow. Před svým působením u Mgr. Šmehýla pracovala jako právník v rámci skupiny Middle Europe Investments. Specializuje se zejména na korporátní právo, právo nemovitostí, závazkové právo, soudní a arbitrážní řízení, včetně oblasti insolvence, investiční a developerské projekty. Hovoří plynně česky a anglicky.
§ Právní služby


ikona služby

Vymáhání pohledávek

Poskytujeme komplexní poradenství při vymáhání pohledávek, vč. vymáhání pohledávek v případě insolvence dlužníka. V oblasti vymáhání pohledávek se specializujeme zejména na:

 • soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek;
 • výkon rozhodnutí a exekuční řízení;
 • insolvenční právo.
ikona služby

Kolektivní investování a kapitálové trhy

Poskytujeme komplexní poradenství privátním i korporátním investorům při správě, strukturování a ochraně jejich investic a daňové optimalizaci, zejména s akcentem na struktury kolektivního investování.

ikona služby

Právo nemovitostí

 • Poskytujeme komplexní služby při dispozicích s nemovitým majetkem, zejména:
 • právní prověrku stavu nabývaných nemovitostí (due diligence);
 • zajištění technické prověrky stavu nabývaných nemovitostíve spolupráci s naším externím expertem;
 • zpracování smluvní dokumentace při dispozicích s nemovitým majetkem (koupě, prodej, nájem, věcná práva k cizím věcem), vč. služeb souvisejících s financováním koupě a zajištěním závazků;
 • zastupování v řízení před katastrálními úřady, stavebními úřady, soudy apod.;
 • zajištění služeb znalce, či daňového poradce.
ikona služby

Fúze a akvizice

Poskytujeme komplexní servis v oblasti fúzí a akvizic, zejména:

 • poradenství při různých typech přeměn obchodních společností, vč. vícestranných křížových fúzí;
 • příprava a projednání dokumentů spojených s příslušnou formou přeměny, vč. zajištění znalce, auditu, valných hromad a zápisu do obchodního rejstříku;
 • předakviziční poradenství a právní prověrku (due diligence).
ikona služby

Obchodní závazky a právo obchodních společností

Naše kancelář poskytuje komplexní poradenství privátním i korporátním investorům při správě, strukturování a ochraně jejich investic. Poskytujeme poradenství zejména v těchto oborech:

 • zakládání obchodních korporací, vč. sepisování zakladatelských dokumentů a zajištění potřebných podnikatelských oprávnění;
 • poradenství spojené s uvedením korporátních dokumentů do souladu s novou legislativou;
 • optimalizace způsobu řízení a správy kapitálových společností, organizace a pořádání valných hromad, a další služby corporategovernance;
 • změny základního kapitálu;
 • nakládání se závodem;
 • zrušení a likvidace obchodních korporací;
 • obchodní závazkové vztahy;
 • správa a vymáhání pohledávek.


Reference


Company Group

Company Group

Flamen

Flamen

Rolofol

Rolofol

FSG Partners

FSG PartnersTransakce


Nabytí stavebních pozemků

V roce 2017 jsme poskytovali právní poradenství významnému pražskému developerovi v souvislosti s nabytím stavebních pozemků nacházejících se v jednom z prestižních pražských katastrálních území, a to pro bytovou výstavbu. Objem transakce přesáhl 100 mln Kč.

Přeměny klientů a fúze

V průběhu roku 2016 a 2017 jsme realizovali několik přeměn klientů, vč. fúzí sloučením projektových společností (SPV) s fondy kvalifikovaných investorů (s hodnotou jmění zanikajících SPV v řádu 100 mln Kč).

Nákup podílů

V roce 2016 naše kancelář zastupovala klienta při nákupu 50% podílu významného českého developera; hodnota transakce v tomto případě dosahovala částky 250 mln. Kč.

Emise privátních dluhopisů

V roce 2015 naše kancelář zajišťovala po právní a administrativní práce emisi privátních dluhopisů v celkovém objemu 600 mln Kč.

Změna akcionářské struktury fondu

V roce 2014 jsme mj. poskytovali právní poradenství související se změnou akcionářské struktury fondu kolektivního investování, vč. vypořádání obchodu, jakož i na emisi podnikových dluhopisů naším klientem v celkovém objemu 35 mln. Kč.

Redefinice korporátní struktury

V roce 2013 jsme se mj. podíleli na přeměně a redefinici korporátní struktury našeho klienta, jakož i na konsolidaci jeho úvěrového financování. V tomtéž roce jsme dokončili přípravu kompletní dokumentace k residenčnímu developerskému projektu našeho klienta nacházejícímu se na Praze 9, s jejíž přípravou jsme započali v roce 2011 a která zahrnovala mj. komplexní právní služby související s úvěrovým financováním, přípravou stavby, vč. právních služeb vztahujících se k přípravě smlouvy o dílo na výstavbu residenčního domu, jakož i kompletní prodejní dokumentací.

Nákup administrativních budov

V roce 2012 naše kancelář zastupovala klienta při nákupu několika administrativních budov v objemu 206 mln Kč. Poradenství poskytované naší kanceláří se v tomto případě vztahovalo k akvizici nemovitostí a jejího financování.

Akvizice, smluvní dokumentace

V roce 2011 naše kancelář poskytla investorům právní služby potřebné pro nákup a financování portfolia 35 administrativních či jiných budov umístěných převážně v okresních městech po celé České republice. I při této transakci naše kancelář poskytla právní služby v prekontraktační fázi (due diligence), jakož i poradenství v otázkách samotné akvizice, při přípravě smluvní dokumentace týkající se bankovního financování částí investice, jakož i při následné fúzi do fondu kolektivního investování pro účely optimalizace vlastnické struktury klienta. Tomuto fondu kolektivního investování i nadále poskytujeme právní služby v oblasti korporátního práva, úvěrového financování, jakož i právní služby související s vlastnictvím portfolia nemovitostí, jejich správou a užíváním.

Fúze pro účely optimalizace vlastnické struktury klienta

V roce 2008 naše kancelář zastupovala významného klienta při realizaci nákupu uceleného portfolia administrativních a jiných budov nacházejících se v různých zejména krajských městech po celé České republice, přičemž celková hodnota investice byla ve výši 2,2 mld. Kč. Naše kancelář poskytla právní služby jak v otázkách samotné akvizice, tak v případě smluvní dokumentace týkající se bankovního financování částí investice, jakož i při následné fúzi pro účely optimalizace vlastnické struktury klienta. Součástí poradenství byla též due diligence předmětu akvizice. V současné době tomuto klientovi poskytujeme právní služby související s vlastnictvím portfolia nemovitostí, jejich správou a užíváním.Mapa

Krakovská 1256/24
110 00 Praha 1, Česká republika