PRÁVNÍ SLUŽBY
na nejvyšší úrovniO nás


Šmehýl, advokátní kancelář byla založena advokátem Mgr. Petrem Šmehýlem v roce 2008. Za období své existence se kancelář rozrostla na kvalifikovaný tým právníků, kteří poskytují právní služby v téměř všech právních oblastech.

Cílem naší advokátní kanceláře je poskytovat klientům právní služby na nejvyšší úrovni.

Za samozřejmost považujeme zachování přátelského, otevřeného a vstřícného přístupu ke klientům tak, aby právník byl klientovým partnerem a profesionální oporou při realizaci jeho obchodních transakcí či při řešení osobních záležitostí.

Klientům vytváříme podmínky pro dosahování jejich cílů, prosazování a efektivní hájení jejich zájmů. Naše služby plně přizpůsobujeme individualitě klienta a jeho potřeb.Mgr. Peter Šmehýl

Mgr. Peter Šmehýl

   +420 608 941 992
Mgr. Peter Šmehýl je advokátem od roku 2008. V roce 2003 ukončil studia na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od ukončení svých studií působí v České republice. Během své praxe nabyl bohaté zkušenosti při poskytování právních služeb nadnárodním společnostem, zahraničním investorům, ale i národním společnostem, drobným podnikatelům a klientům vyhledávajícím advokáta pro řešení problémů v běžném životě. Specializuje se zejména na právo nemovitostí, závazkové právo, soudní řízení ať už civilní nebo arbitrážní, investiční a developerské projekty. Hovoří plynně česky, slovensky, anglicky.
§ Právní služby


ikona služby

Vymáhání pohledávek

Poskytujeme komplexní poradenství při vymáhání pohledávek, vč. vymáhání pohledávek v případě insolvence dlužníka. V oblasti vymáhání pohledávek se specializujeme zejména na:

 • soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek;
 • výkon rozhodnutí a exekuční řízení;
 • insolvenční právo.
ikona služby

Kolektivní investování a kapitálové trhy

Poskytujeme komplexní poradenství privátním i korporátním investorům při správě, strukturování a ochraně jejich investic a daňové optimalizaci, zejména s akcentem na struktury kolektivního investování.

ikona služby

Právo nemovitostí

 • We provide complex services in disposing of real property, especially:
 • due diligence of acquired real property;
 • arrangement for technical check of the state of acquired real property in collaboration with our external expert;
 • preparation of contractual documentation during disposing of real property (purchase, sale, lease, easement), including services connected to financing of a purchase and securing of obligations;
 • representing in proceedings at land register offices, construction administration, courts and the like;
 • arrangement of services of an expert, or a tax advisor.
ikona služby

Fúze a akvizice

Poskytujeme komplexní servis v oblasti fúzí a akvizic, zejména:

 • poradenství při různých typech přeměn obchodních společností, vč. vícestranných křížových fúzí;
 • příprava a projednání dokumentů spojených s příslušnou formou přeměny, vč. zajištění znalce, auditu, valných hromad a zápisu do obchodního rejstříku;
 • předakviziční poradenství a právní prověrku (due diligence).
ikona služby

Obchodní závazky a právo obchodních společností

Naše kancelář poskytuje komplexní poradenství privátním i korporátním investorům při správě, strukturování a ochraně jejich investic. Poskytujeme poradenství zejména v těchto oborech:

 • zakládání obchodních korporací, vč. sepisování zakladatelských dokumentů a zajištění potřebných podnikatelských oprávnění;
 • poradenství spojené s uvedením korporátních dokumentů do souladu s novou legislativou;
 • optimalizace způsobu řízení a správy kapitálových společností, organizace a pořádání valných hromad, a další služby corporategovernance;
 • změny základního kapitálu;
 • nakládání se závodem;
 • zrušení a likvidace obchodních korporací;
 • obchodní závazkové vztahy;
 • správa a vymáhání pohledávek.


GDPR - Ochrana osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů vyjadřuje důvod, proč vaše osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně a pouze ze specifického důvodu, kterým je plnění naší zákonné nebo smluvní povinnosti anebo vymáhání plnění povinností od třetích osob včetně Vás či uplatňování práv vůči třetím osobám včetně vás.Ochrana osobních údajů

Žádost uplatnění práv subjektu údajůTransakce


Nabytí stavebních pozemků

V roce 2017 jsme poskytovali právní poradenství významnému pražskému developerovi v souvislosti s nabytím stavebních pozemků nacházejících se v jednom z prestižních pražských katastrálních území, a to pro bytovou výstavbu. Objem transakce přesáhl 100 mln Kč.

Přeměny klientů a fúze

V průběhu roku 2016 a 2017 jsme realizovali několik přeměn klientů, vč. fúzí sloučením projektových společností (SPV) s fondy kvalifikovaných investorů (s hodnotou jmění zanikajících SPV v řádu 100 mln Kč).

Nákup podílů

V roce 2016 naše kancelář zastupovala klienta při nákupu 50% podílu významného českého developera; hodnota transakce v tomto případě dosahovala částky 250 mln. Kč.

Emise privátních dluhopisů

V roce 2015 naše kancelář zajišťovala po právní a administrativní práce emisi privátních dluhopisů v celkovém objemu 600 mln Kč.

Změna akcionářské struktury fondu

V roce 2014 jsme mj. poskytovali právní poradenství související se změnou akcionářské struktury fondu kolektivního investování, vč. vypořádání obchodu, jakož i na emisi podnikových dluhopisů naším klientem v celkovém objemu 35 mln. Kč.

Redefinice korporátní struktury

V roce 2013 jsme se mj. podíleli na přeměně a redefinici korporátní struktury našeho klienta, jakož i na konsolidaci jeho úvěrového financování. V tomtéž roce jsme dokončili přípravu kompletní dokumentace k residenčnímu developerskému projektu našeho klienta nacházejícímu se na Praze 9, s jejíž přípravou jsme započali v roce 2011 a která zahrnovala mj. komplexní právní služby související s úvěrovým financováním, přípravou stavby, vč. právních služeb vztahujících se k přípravě smlouvy o dílo na výstavbu residenčního domu, jakož i kompletní prodejní dokumentací.

Nákup administrativních budov

V roce 2012 naše kancelář zastupovala klienta při nákupu několika administrativních budov v objemu 206 mln Kč. Poradenství poskytované naší kanceláří se v tomto případě vztahovalo k akvizici nemovitostí a jejího financování.

Akvizice, smluvní dokumentace

V roce 2011 naše kancelář poskytla investorům právní služby potřebné pro nákup a financování portfolia 35 administrativních či jiných budov umístěných převážně v okresních městech po celé České republice. I při této transakci naše kancelář poskytla právní služby v prekontraktační fázi (due diligence), jakož i poradenství v otázkách samotné akvizice, při přípravě smluvní dokumentace týkající se bankovního financování částí investice, jakož i při následné fúzi do fondu kolektivního investování pro účely optimalizace vlastnické struktury klienta. Tomuto fondu kolektivního investování i nadále poskytujeme právní služby v oblasti korporátního práva, úvěrového financování, jakož i právní služby související s vlastnictvím portfolia nemovitostí, jejich správou a užíváním.

Fúze pro účely optimalizace vlastnické struktury klienta

V roce 2008 naše kancelář zastupovala významného klienta při realizaci nákupu uceleného portfolia administrativních a jiných budov nacházejících se v různých zejména krajských městech po celé České republice, přičemž celková hodnota investice byla ve výši 2,2 mld. Kč. Naše kancelář poskytla právní služby jak v otázkách samotné akvizice, tak v případě smluvní dokumentace týkající se bankovního financování částí investice, jakož i při následné fúzi pro účely optimalizace vlastnické struktury klienta. Součástí poradenství byla též due diligence předmětu akvizice. V současné době tomuto klientovi poskytujeme právní služby související s vlastnictvím portfolia nemovitostí, jejich správou a užíváním.Mapa

V Jámě 1598/4
110 00 Praha 1, Česká republika


IČ: 088 04 583
Zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C325686
T: +420 608 941 992
E: smehyl@smehyl.eu